Vi ste unutra Iniciranje => Virusno opterećenje i AIDS je život s HIV-om
Droge i AIDS-a

Smrtnost žena s HIV-om koje koriste pukotinu je tri puta veća

Tullius Detritus
...
Članci, prijevodi i izdanja

Nedetektabilno virusno opterećenje i ne-prijenos HIV-a - informativni list za osobe s HIV-om

Tullius Detritus
Neprepoznati prijenos virusa i prijenos HIV-a Količina virusa HIV-a u tjelesnim tekućinama naziva se virusnim opterećenjem.
Virusa

Ban Ki-moon je rekao: Svijet je stao i preokrenuo epidemiju AIDS-a

Tullius Detritus
Svijet je uspio zaustaviti i preokrenuti epidemiju AIDS-a u međuvremenu u Bananskoj republici: Pakleno klizanje zbog skočnog pada, i kao što kaže ...
Virusa

Seropozitivni pacijenti su dobri kandidati za transplantaciju jetre i bubrega

Tullius Detritus
Američki istraživači kažu da će transplantacija jetre i bubrega biti jamstvo za pažljivo odabrane HIV pozitivne bolesnike. Transplantacija poboljšava šanse za preživljavanje bolesnika koji su pozitivni na HIV s bolešću ...
Djeca i AIDS-a

Većina djece s HIV-om ima oporavak svog imunološkog sustava nakon početka liječenja

Tullius Detritus
Napisale NIH T stanice © Russell Kightley Djeca s perinatalnom HIV infekcijom koja započinju antiretrovirusnom terapijom (ART) obično doživljavaju dobar oporavak CD4 T ćelija, ...