?>
Vi ste unutra Iniciranje => Ankete => Rilpivirine
AIDS i duhan

Interakcije između ART-a za HIV i "rekreativne droge"

Tullius Detritus
Kada se uzimaju dva lijeka istodobno, njihova interakcija može utjecati na učinkovitost lijeka i nuspojave. To je slučaj i za lijekove na recept i za rekreaciju, premda je mnogo manje medicinskih istraživanja interakcija lijekova s ​​nezakonitim drogama. Ali znamo da neki anti-HIV lijekovi i neki lijekovi ...
antiretrovirusne

Cabotegravir + rilpivirine u Long Formulacija injekcije Trajanje ubiti virusnih Potiskivanje 32 tjedna

Tullius Detritus
Kombinacija dva dugo djelujuća antiretrovirusna sredstva - ViiV Healthcare inhibitora kabotegravir eksperimentalne integraze i NRTI (nealogni inhibitor reverzne transkririteze)