?>
Vi ste unutra Iniciranje => Ankete => Hepatitis C
Virusa

Seropozitivni pacijenti su dobri kandidati za transplantaciju jetre i bubrega

Tullius Detritus
Američki istraživači kažu da će transplantacija jetre i bubrega biti jamstvo za pažljivo odabrane HIV pozitivne bolesnike. Transplantacija povećava šanse za preživljavanje HIV-pozitivnih bolesnika s teškom jetrenom bolešću. Usporedba s HIV negativnim pokazala je ...
2º pola 2016

Postoje nove terapije za borbu protiv hepatitisa C, ali s cijenama koje nisu dostupne zdravstvenim sustavima i pojedincima.

Tullius Detritus
Cijene novih tretmana virusa hepatitisa C (HCV) čine ih nedostupnima mnogim zdravstvenim sustavima čak i u najbogatijim zemljama, pokazuje analiza objavljena u PLoS Medicine. Istraživanje je izračunalo potencijalne troškove pružanja pristupa sofosbuviru i ...