?>
Vi ste unutra Iniciranje => Ankete => Čovjek
AIDS-a

Profilaksa prije izlaganja (PrEP) također sadrži 86% HIV infekcija u Ipergay studiji

Tullius Detritus
Francusko-kanadska studija o preventivnoj izloženosti (PrEP), predstavljena danas na Konferenciji o retrovirusima i oportunističkim infekcijama (CROI 2015) u Seattlu, SAD, otkrila je da je stopa ...