?>
Vi ste unutra Iniciranje => Ankete => AIDS Karta u portugalskom
AIDS-a

U Velikoj Britaniji su revidirane smjernice za primjenu PEP-a uzimajući u obzir nedokazive razine virusnog opterećenja

Tullius Detritus
Roger Pebody U Velikoj Britaniji objavljene su nove smjernice za uporabu profilaksa nakon izlaganja (PPE) nakon seksualnog izlaganja.