Reset u vašem životu? Reagens? Uvijek je vrijeme za početak