Teška bolest jamči pravo na oslobođenje od poreza na dohodak

Vi ste unutra Iniciranje => 2º pola 2016 => Teška bolest jamči pravo na oslobođenje od poreza na dohodak
?>