trivijalizaciju AIDS-a: „Ovo sve normalno, to je samo uzmete comprimidinho”

Vi ste unutra Iniciranje => Članci, prijevodi i izdanja => trivijalizaciju AIDS-a: „Ovo sve normalno, to je samo uzmete comprimidinho”
?>